Emre Ziya Yazgan
Koç Emre Ziya Yazgan |PARA KOÇU, ilişki koçu, eğitim koçu, fikir koçu, yaşam koçu

HASTALIKLARDA NEFES VE DÜŞÜNCE. ( HANGİ DÜŞÜNCE HANGİ HASTLIĞI TETİKLİYOR)

Aralık 29th 2013 Genel

HASTA BEDENİ İYİLEŞTİRMEK
Hastalanan bir bedenle, kirlenerek üzerindeki canlı yaşamını kaybetmiş bir nehir arasında bağlantı kuralım.

Çevre sağlığı uzmanlarının kirlenmiş bir nehrin her zaman kendisini yenileme şansına sahip olduğunu anlattıkları gibi vücudumuzun da her zaman kendini yenileme ve rahatsızlıklarını düzeltme potansiyelleri taşıdığını bilmeliyiz. Nehir pisliklerle kirletildiğinde belli bir noktaya kadar kendini temizlemeyi ve sağlıklı kalmayı başarabilir. Nehir devamlı kirletilirse belli bir noktadan sonra doğal arınma mekanizmalarının aşırı yüklenmesi sonucu kendini temizleyemez hale gelir. Ondan sonra da temizleyici bitkiler ve yararlı mikro organizmaları ölmeye başlaması nedeni ile enerjinin akışı değişir ve nehir hastalanır. Eğer sadece kötü maddeler nehre bir süre bile atılmazsa, kirli madde konsantrasyonu azalmaya başlar ve oksijenasyon artar. Güneş ışığı daha derinlere girer. Canlı organizmalar tekrar oluşarak nehrin kendisini temizlemesini sağlarlar. Bu şekilde nehirin enerji akışı düzeilr ve nehir kendine gelir. Bu örnekte olduğu gibi arızalanmış bir vücuda sahip bir kişinin yaşamın bir anında doğru nefes alıp vermeye başlaması, kaybettiği bütün fonksiyonlarını tekrar yenileyerek kendi sistemini yeniden oluşturabilmesini ve vücut sağlığını yeniden kazanabilmesini sağlayabilir.
(Mustafa Kartal’ın eserlerinden alıntıdır)

ARTIK TIP BİLİMİ DE HASTALIKLARIN TEKRARLANAN SAĞLIKSIZ DÜŞÜNCELERDEN KAYNAKLANDIĞINI KABUL ETMEKTE.
hangi sağlıksız düşünce hangi hastalığı tetikliyor?

A

ADDİSON HASTALIĞI (Böbreküstü bezi yetmezliği)
Olası Neden: Derin boyutta duygusal yoksunluk. Kendine duyulan kızgınlık.

ADRENAL SORUNLAR
Olası Neden: Yenilgi duygusu. Kendine aldırış etmemek. Endişe

AĞLAMAK
Gözyaşları hayatın ırmaklarıdır. Üzüntü ve korkudaki kadar sevinçte de gözyaşı dökülür.

AĞRILAR, SIZILAR
Olası Neden: Sevgiye hasret çekmek. Dokunulmayı özlemek.

AIDS
Olası Neden: Kendini reddetmek, cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.

AKCİĞER SORUNLARI
Olası Neden: Hayatı kabul etmemek. Depresyon. Üzüntü. Dolu dolu bir yaşama kendini layık görmeme.

AKINTI
Olası Neden: Eşe duyulan kızgınlık. Cinsel suçluluk duygusu. Kendini cezalandırma.

ALERJİLER
Olası Neden: Kime alerji duyuyorsunuz? Kendi gücünü reddetmek

ALKOLİZM
Olası Neden: Ne yararı var? Yararsızlık, suçluluk, yetersizlik duygusu. Kendini reddetme.

ALZHEİMER HASTALIĞI
Olası Neden: Yaşamı terketme arzusu. Hayatı olduğu gibi kabul edememek.

AMFİZEM (Akciğer Hastalığı)
Olası Neden: Yaşam korkusu. Kendini yaşamaya layık bulmama.

AMNEZİ (Hafıza kaybı ya da sorunları)
Olası Neden: Korku, hayattan kaçış. Kendi ayakları üzerinde duramama.

ANEMİ ( Kansızlık)
Olası Neden: ‘’Evet, ama” yaklaşımı. Haz yoksunluğu. Yaşam korkusu. Yeterli olmama duygusu.

ANKSİYETE (Kaygı)
Olası Neden: Hayatın akışına ve gidişatına güven duymama

ANOREKSİ (Yemek yemeyi tamamen durdurma)
Olası Neden: Hayatı reddetmek. Aşırı korku, kendinden nefret ve reddedilme

ANÜS
Atma noktası, boşaltma noktası.

ANÜS – APSE
Olası Neden: Bırakmak istediğiniz şeyi bırakamamaktan duyduğunuz kızgınlık

ANÜS – FİSTULA (Akıntı)
Olası Neden: Gereksiz şeyleri kısmen tutarak atmak. Geçmişin olumsuzluklarına takılı kalmak.

ANÜS – KAŞINMA
Olası Neden: Geçmiş hakkında suçluluk duymak. Pişmanlık.

ANÜS – ACI
Olası Neden: Suçluluk duyma. Cezalandırılma arzusu. Yetersizlik.

ANÜS – KANAMA
Olası Neden: Kızgınlık ve öfke.

APATİ (Çevre ile anormal derecede ilgisizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık)
Olası Neden: Duygulara izin vermemek. Kendini ölü gibi hissetme. Korku.
APANDİSİT
Olası Neden: Korku, yaşam korkusu. İyi şeylerin akışını engellemek.

APSE
Olası Neden: İncinme, küçümsenme, intikam duyguları içinde dönüp durma.

ARTER (Kanı, Kalpten Diğer Dokulara Taşıyan Kan Damarı)
Yaşam sevincini taşıyan damarlar.

ARTERİOSKLOZ (Atardamar duvarlarının sertleştiği ve kalınlaştığı durum)
Olası Neden: Direnme, gerginlik. Katışlaşmış dar düşünceler. İyiyi görmeyi reddetmek.

ARTRİT (Romatizma)
Olası Neden: Sevilmediğini hissetmek. Eleştirilmek, kırgınlık.
ARTRİTLİ PARMAKLAR (Romatizmalı Parmaklar)
Olası Neden: Cezalandırma, suçlama arzusu. Kurban olduğunu hissetmek.
ARABA TUTMASI
Olası Neden: Korku. Tutsaklık. Tuzağa düşmüş hissetmek.

ASTIM
Olası Neden: Nefes almaya hak duymamak. Boğulmuşluk duygusu ve bastırılmış gözyaşı.

ASTIM NÖBETİ
Olası Neden: Korku. Hayata güvenmemek. Çocuklukta takılıp kalmak.

BEBEK ASTIMI
Olası Neden: Yaşam korkusu. Doğmaktan duyulan pişmanlık.

AYAKLAR
Olası Neden: Kendimizi, başkalarını, hayatı anlama kapasitemiz.

AYAK PARMAKLARI
Geleceğin küçük ayrıntıları.

AYAK BİLEĞİ
Hareket ve yol belirlemeyi temsil ediyor.

MADURA AYAĞI (Ayakta delikler açan bir mantar hastalığı)
Olası Neden: Dışlanmaktan duyulan çaresizlik duygusu. İleri adım atamama.

AYBAŞI (REGL DÖNEMİ) SORUNLARI
Olası Neden: Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu. Cinsel organların günah, pis olduğu inancı.

B

BACAK SORUNLARI
- ÜST
Olası Neden: Çocukluk travmalarının etkisinden kurtulamamak.

- ALT
Olası Neden: Gelecek korkusu. Kıpırdamak istememek.

BADEMCİKLER
Olası Neden: Korku. Bastırılmış duygular. Tıkanmış yaratıcılık.

BAĞIMLILIKLAR
Olası Neden: Kendinden kaçmak. Korku. Kendini sevmeyi bilmemek.

BAĞIRSAK SORUNLARI
Olası Neden: Dışkının atılmasını sağlıyor.Eski ve ihtiyaç duyulmayan şeyi atmaktan korkmak.

BAŞ AĞRISI
Olası Neden: Değersizlik duygusu. Korku. Kendini eleştirme.

BAŞ DÖNMESİ
Olası Neden: Kaçış. Dağınık düşünce. Görmeyi reddetmek.

BAYILMAK
Olası Neden: Korku. Başedememek.

BEDEN KOKUSU
Olası Neden: Korku. Kendinden hoşlanmamak. İnsanlardan korkmak.

BEYİN
Bilgisayar ve santralı temsil ediyor.
- TÜMÖR
Olası Neden: Yanlış programlanmış inançlar. İnatçılık. Değişmeyi reddetmek.

BİTKİNLİK
Olası Neden: Can sıkıntısı. Yaptığı işi sevmemek.

BOĞAZ SORUNLARI
Olası Neden: Kendi adına konuşamamak. Yutulmuş kızgınlık. Tıkanmış yaratıcılık. Değişme ve korkusu.

BOYUN AĞRILARI
Olası Neden: Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek. İnatçılık. Esnek olmamak.
BÖBREK SORUNLARI
Olası Neden: Yargılama, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Çocuk gibi tepki gösterme.

BRONŞİT
Olası Neden: Bağırılıp çağrılan aile ortamı.

BUNAMA
Olası Neden: Çocuğun güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek. Bakım ve ilgi talep etmek. Etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu. Kaçış.

BURUN AKMASI
Olası Neden: İçsel ağlama. Çocuksu gözyaşı. Kurban rolüne bürünme.

BURUN KANAMASI
Olası Neden: Kabul görme isteği. Önem verilmeme duygusu. Sevgi istiyorum.

C

CİLT SORUNLARI
Olası Neden: Kaygı, korku. Eski, derine gömülmüş bir tehlike. Dokunulma yoksunluğu.
CİNSEL HASTALIKLAR
Olası Neden: Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğu inancı. Suçluluk. Cinsellikte insanları kullanmak, sömürmek, tecavüz etmek.
CUSHING HASTALIĞI (Bir tür hormon bozukluğu)
Olası Neden: Zihinsel dengesizlik. Sürekli çılgınca fikirler üretilmesi. Aşırı güçlülük duygusu.
CÜZZAM
Olası Neden: Hayatla baş edememe. Temiz ve iyi olmadığına dair uzun süreli inanç.

Ç

ÇENE SORUNLARI
Olası Neden: Kızgınlık. İntikam arzusu.

ÇIBAN (ŞİRPENÇE)
Olası Neden: Bize yapıldığını düşündüğümüz haksızlıklara duyulan zehirli öfke.

ÇOCUK HASTALIKLARI
Olası Neden: Takvime, toplumsal kurallara ve sahte yasalara inanmak. Etrafındaki yetişkinlerin çocukça davranışları.

ÇOCUK FELCİ
Olası Neden: Paralize eden kıskançlık. Birisini durdurma isteği.

ÇÜRÜKLER
Olası Neden: Yaşamda küçük engeller. Kendini cezalandırma.

D

DALAK
Olası Neden: Obsesyon. Bir şeylere aşırı tutku.

DELİLİK
Olası Neden: Aileden kaçış. Hayattan şiddetli bir kaçış.

DENGE KAYBI
Olası Neden: Dağınık düşünceler.

DENİZ TUTMASI
Olası Neden: Korku. Ölüm korkusu. Kontrolü yitirme.
DİRSEK
Olası Neden: Yön değişimlerini ve yeni deneyimleri kabullenmeyi temsil eder.

DİSK KAYMASI
Olası Neden: Hayatta hiç bir desteğin olmadığı duygusu. Kararsızlık.

DİŞ SORUNLARI
Olası Neden: Uzun süreli kararsızlık. Karar vermek için düşünceleri analiz edememe.

DİŞETİ KANAMALARI
Olası Neden: Hayatta aldığımız kararlardan haz duymama.

DİŞETİ SORUNLARI
Olası Neden: Kararları kesinleştirememek, hayat karşısında güçsüzlük.

DİYABET (Şeker Hastalığı)
Olası Neden: Geçmişteki seçimlerinden pişmanlık duymak. Hayatı kontrol altına alma ihtiyacı. Derin üzüntü. Hayattan tat almama.

DİZ SORUNLARI
Olası Neden: İnatçı ego ve gurur. Taviz verememe. Uzlaşamama. Esnek olmama.
DOĞUŞTAN GELEN SAKATLIKLAR
Olası Neden: Karmik. Böyle gelmeyi siz seçtiniz. Ailemizi de biz seçeriz.

DUDAK UÇUĞU
Olası Neden: Hayatı küçümseme alışkanlığı. Kendini ve başkalarını aşırı eleştirme. ‘Her
şey ne kadar kötü, değil mi?’ deme alışkanlığı.

DÜŞÜK
Olası Neden: Gelecek korkusu. ‘Şimdi değil, daha sonra..’ Yanlış zamanlama.

E

EGZAMA
Olası Neden: Aşırı muhalefet, düşmanlık. Zihinsel feveran.

EKLEMLER
Olası Neden: Hayatımızın yön değiştirmesi.

EL BİLEĞİ
Hareketi ve kolaylığı temsil ediyor.

EPİLEPSİ (Sara)
Olası Neden: Eziyet çekme. Hayatı reddediş. Büyük mücadele duygusu. Kendine yönelik şiddet.

F

FITIK
Olası Neden: Zedelenmiş ilişkiler. Gerginlik. Yanlış yaratıcı ifade.

FİBROİD TÜMÖR VE KİSTLER
Olası Neden: Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme. Kadınlık benliğine darbe yemek.

FRİJİTLİK (Cinsel Soğukluk)
Olası Neden: Korku. Hazdan korkma. Cinselliğin kötü olduğuna dair inanç.Duyarsız eş.

G

GASTRİT
Olası Neden: Uzun süren kararsızlık.

GEĞİRME
Olası Neden: Korku. Hayatı çabucak yutmaya çalışmak.

GÖĞÜSLER
Anneliği ve şefkati temsil ediyor.

- KİSTLER, YUMRULAR, AĞRILAR
Olası Neden: Aşırı annelik. Aşırı koruma. Aşırı tahakküm. Yaşamdan beslenmeyi engellemek.

GÖZLER
Berrak görüşü simgeliyor. Geçmişi, anı geleceği.
Yeni Düşünce Modeli: Her şeyi sevgi ve sevinçle görüyorum.

GÖZ SORUNLARI
Olası Neden: Hayatta gördüğü şeylerden hoşlanmamak.

- ASTİGMAT
Olası Neden: Kendini olduğu gibi görme korkusu.

- KATARAKT
Olası Neden: Geleceği karanlık görmek.
- ÇOCUKLARDA OLMASI
Olası Neden: Ailede olan biteni görmek istememe.

- ŞAŞILIK
Olası Neden: Aynı anda zıt amaçların olması.

- HİPERMETROP
Olası Neden: Anda yaşanılanların değerini bilmemek ve korkmak.
- MİYOP
Olası Neden: Gelecek korkusu.

- GLOKOM (Göz Tansiyonu)
Olası Neden: Taşlaşmış affetmezlik.

- KERATİT (Kornea İltihabı)
Olası Neden: Aşırı kızgınlık. Yumruk atma arzusu.

GRİP
Olası Neden: Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum. Korku. İstatistiklere inanmak

GUATR
Olası Neden: Üzerindeki baskılara duyulan nefret. Kurban. Doyumsuzluk.

GUT HASTALIĞI
Olası Neden: Tahakküm etme ihtiyacı. Sabırsızlık. Kızgınlık.

H

HAZIMSIZLIK
Olası Neden: İçgüdüsel korku, kaygı, başa çıkamama.

HEMOROİD
Olası Neden: Geçmişe duyulan kızgınlık. Geçmişin sorumluluğu altında ezilme.

HEPATİT
Olası Neden: Değişime direnç. Korku, kızgınlık, nefret.
HERPES
Olası Neden: Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabullenme. Cezalanma ihtiyacı. Utanç duygusu. Cezalandırıcı bir Tanrı’ya inanma.

HİPERTROİDİ
Olası Neden: İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düş kırıklığı. Daima kendini değil, hep başkalarını düşünmek.

HİPERVENTİLASYON
Olası Neden: Korku. Değişime karşı duymak. Gidişata güvenmemek.

HİPOFİZ
Kontrol merkezi.

HİPOGLİSEMİ
Olası Neden: Hayatın yükü altında ezilmek.

HODGKİN HASTALIĞI (Bir tür lenf kanseri)
Olası Neden: Suçlama ve ‘yetersiz olmak’tan duyulan büyük korku. Kendini kabul
ettirmeye duyulan aşırı gereksinme çabalarıyla yaşam zevkinin unutulması.

HORLAMA
Olası Neden: Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmayı inatçı bir reddediş.

İ

İÇE DÖNMÜŞ TIRNAK
Olası Neden: İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.

İDRAR SORUNLARI
Olası Neden: Endişe. Eski düşüncelere saplanma. Bıkkınlık.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Olası Neden: Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke. Başkalarını suçlamak.

İKTİDARSIZLIK
Olası Neden: Cinsel baskı, gerginlik, suçluluk. Toplum baskısı. Önceki eşe duyulan öfke. Anne korkusu.

İSHAL
Olası Neden: Korku. Reddetmek. Kaçış.

İŞTAH
–FAZLA
Olası Neden: Korku. Korunma ihtiyacı. Duyguları yargılamak.

-AZ
Olası Neden: Korku. Kendini koruma. Hayata güvenmemek.
.

K

KABA ETLER (Butlar)
Gücü temsil ediyor. Gevşek kabaetler; gücün kaybolması.

KADIN SORUNLARI
Olası Neden: Kendini, dişiliğini, dişilik prensibini reddetme.

KALÇA SORUNLARI
Olası Neden: Büyük kararlar almada duyulan korku. Gidilecek bir yönün olmaması.

KALP
Sevgi ve güven merkezi.

-SORUNLARI
Olası Neden: Uzun süreli duygusal sorunlar. Haz yoksunluğu. Kalbin katılaşması. Stres ve zorluklar.

- KRİZİ
Olası Neden: Haz duygusunu para, pozisyon vb için feda etmek.

– KALP DAMARLARININ DARALMASI
Olası Neden: Zihinsel katılık, katı yüreklilik,çelik gibi irade, esnek olmama. Korku.
KAN
Bedende hazzı temsil ediyor, özgürce akıyor.

KAN SORUNLARI
Olası Neden: Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin özgürce dolaşamaması.

-PIHTILAŞMA
Olası Neden: Haz duymaya kapalı olmak.

KANAMA
Olası Neden: Haz alma duygusunu yitirmek. Kızgınlık, ama neye?
.

KAN BASINCI
- YÜKSEK
Olası Neden: Uzun zamandır çözülemeyen duygusal sorun.

-DÜŞÜK
Olası Neden: Çocukta sevgi yoksunluğu. Yenilgi. Niye uğraşayım ki? Nasılsa bir şey değişmeyecek.

KABIZLIK
Olası Neden: Eski düşüncelerden vazgeçmeyi reddetmek. Geçmişe saplanmak. Bazen cimrilik.

KANDİDİA (Bir çeşit mantar hastalığı)
Olası Neden: Aşırı öfke ve düş kırıklığı. Kendini parçalanmış hissetmek. Tahakkümcü ve ilişkilere güvenmeyen, alıcı bir kişilik.

KANGREN
Olası Neden: Marazi düşünceler. Zehirli düşüncelerin sevinci boğması.

KANSER
Olası Neden: Derin acı. Uzun süre taşınan kırgınlık, sır, hüzün bedeni kemiriyor. Nefreti içine gömmek.

KARACİĞER SORUNLARI
Öfke ve gazabın merkezidir.
Olası Neden: Sürekli şikayet etmek. Kendini kandırmak. Haklı çıkmak için sürekli başkalarında hata bulmak. Kötü hissetmek.

KARIN AĞRILARI
Olası Neden: Korku, başlamış bir olayı, süreci durdurmak.

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISI
Olası Neden: Zihinsel tahriş. Sabırsızlık. Çevreden duyulan rahatsızlık.
KAS SORUNLARI
Olası Neden: Aşırı korku. Herkesi ve her şeyi çılgın bir şekilde kontrol etme arzusu.
Güven duymanın derin ihtiyacı.

KAŞINMA
Olası Neden: Akıntıya kürek çekme arzusu. Doyumsuz. Pişman.
KATARAKT
Olası Neden: Geleceği olumlu görememek. Karanlık gelecek.

KAZALAR
Olası Neden: İstediğini dile getirememe. Otoriteye karşı çıkma isteği. Şiddete inanmak.

KEKEMELİK
Olası Neden: Güvensizlik. Kendini ifade yoksunluğu. Ağlamaya izin verilmemesi.
KELLİK
Olası Neden: Korku. Gerginlik. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışma.

KEMİKLER
Evrenin temel yapısını temsil ediyor.

KEMİK SORUNLARI
-KIRILMA
Olası Neden: Otoriteye karşı tepki.

-DEFORMASYON
Olası Neden: Zihinsel baskı ve gerginlik. Kasların ve düşüncenin esnekliğini
kaybetmesi.
.

KISIRLIK
Olası Neden: Hayat sürecine duyulan korku ve direnç ya da anne baba olmaya ihtiyaç duymamak.
.

KIZARIKLIK
Olası Neden: Gecikmelerden duyulan rahatsızlık. Dikkat çekmenin çocukça bir yolu.

KİSTLER
Olası Neden: Acı veren eski bir filmi tekrar tekrar seyretmek. Acıları beslemek. Sahte büyüme.

KİSTİK FİBROZ
Olası Neden: Hayatın size mutluluk getirmeyeceğine dair derin inanç. ‘Zavallı ben’.

KOLLAR
Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği.

KOLESTROL
Olası Neden: Haz kanallarının tıkanması. Haz alma korkusu.

KOLİT
Olası Neden: Aşırı derecede katı ana babalar. Eziyet çekme ve yenilgi duygusu. Şefkate duyulan büyük ihtiyaç.

KOMA
Olası Neden: Korku. Bir şeyden veya birinden kaçmak.
KONJUNKTİVİT (Gözakı iltihabı)
Olası Neden: Hayatta görülen şeylere öfke ve düş kırıklığı duymak.

KORONER TROMBOS (Kalp damarları tıkanıklığı)
Olası Neden: Yalnızlık duymak ve korkmak. Yeterli olmamak. Yeterince uğraşmamak. ‘Asla yapamayacağım.’

KRAMPLAR
Olası Neden: Gerginlik. Korku. Sıkı sıkıya yapışmak.

KRONİK HASTALIKLAR
Olası Neden: Değişimi reddetmek. Gelecekten korkmak. Güvende hissetmemek.

KUDUZ
Olası Neden: Kızgınlık. Çözüm yolunun şiddet olduğu inancı
KULAKLAR
İşitme kapasitesini temsil ediyor.

KULAK AĞRISI
Olası Neden: Kızgınlık. İşitmek istememek. Fazla kargaşa. Kavga eden ana baba.

KULAK ÇINLAMASI
Olası Neden: Dinlemeyi reddetmek. İçimizdeki minik sese kulak vermemek. İnatçılık.

KURDEŞEN
Olası Neden: Küçük, gizli korkular.

L

LARENJİT
Olası Neden: Öfkeden konuşamamak. Otoriteye kızgınlık. Konuşmaktan korkmak.

LENF BEZLERİ
Olası Neden: Aile çatışmaları, kavgalar. Çocuk istenmediğini hissediyor.

LÖSEMİ
Olası Neden: İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi. ‘Ne yararı var?’

MENOPOZ SORUNLARI
Olası Neden:Artık istenmemekten korkmak. Yaşlanma korkusu. Kendini kabullenmemesi.
MİDE BULANTISI
Olası Neden: Korku. Bir fikri ya da deneyimi kabul edememe.

MİGREN
Olası Neden: Köşede sıkışıp kalma duygusu. Cinsel korkular.

N

NARKOLEPSİ
Olası Neden: Her şeyden uzaklaşma isteği. Aşırı korku. Burada olmayı istememek.

NASIRLAR:
Olası Neden: Katılaşmış kavram ve düşünceler. Somut korkular.

NEFES
Hayatı içimizde hissetme yeteneği.
NEFES KOKMASI
Olası Neden: Kızgınlık ve intikam dolu düşünceler.

NEFES SORUNLARI
Olası Neden: Hayatı dolu dolu yaşamaktan korkmak. Yaşamda yeri olmadığını
hissetmek.

NEFRİT (Bright Hastalığı da denilen bir böbrek hastalığı)
Olası Neden: Hiç bir şeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek. Düş kırıklığı ve başarısızlığa gösterilen aşırı tepki.

O

OMURGA
Hayatın esnek desteği.

OMURGA EĞRİLİĞİ
Olası Neden: Hayata güvenmemek. Onursuzluk. Cesaretsizlik. Desteksizliğin korkusu.

OMURİLİK MENENJİTİ
Olası Neden: Aşırı aile uyumsuzluğu. Kızgınlık ve öfke dolu bir ortamda yaşamak.
Aşırı içsel karmaşa. Destek yoksunluğu.

ÖDEM
Olası Neden: Kimi ya da neyi bırakamıyorsun?

P

PAMUKÇUK
Olası Neden: Dudaklardan dökülmesi engellenen çirkin, suçlayıcı sözcükler.

PANKREAS
Hayatın tadını simgeliyor.

PARMAKLAR
Hayatın detaylarını simgeliyor.
- BAŞ PARMAK: Akıl ve endişeyi simgeliyor.
- İŞARET PARMAĞI: Ego ve korkuyu simgeliyor.
- ORTA PARMAK: Kızgınlık ve cinselliği simgeliyor.

- YÜZÜK PARMAĞI: Birlikte olma ve üzüntüyü simgeliyor.

- KÜÇÜK PARMAK: Aile ve sahte bir görünüm verme çabasını simgeliyor.

PARKİNSON HASTALIĞI
Olası Neden: Korku. Herkesi, her şeyi aşırı kontrol etme arzusu.

PEPTİK ÜLSER
Olası Neden: Yeterli olmama inancı. Başkalarını memnun etme kaygısı.

PROSTAT SORUNLARI
Olası Neden: Zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması. Vazgeçmek. Cinsel baskı ve
suçluluk. Yaşlanma korkusu.

R

RAHİM
Yaratıcılığın evini simgeliyor.

RAŞİTİZM (Bir tür kemik hastalığı)
Olası Neden: Duygusal beslenme eksikliği. Sevgi ve güven yoksunluğu.

ROMATİZMA
Olası Neden: Kurban. Hep haksızlığa uğradığını hissetmek. ‘Hep benim başıma geliyor.’Sevgi yoksunluğu.

S

SAFRA TAŞI
Olası Neden: Katı düşünceler. Lanetleme. Gurur.

SAĞIRLIK
Olası Neden: Reddediş. İnatçılık. Tecrit. ‘Neyi işitmek istemiyorsun?’ ‘Beni rahatsız etme’.

SAMAN NEZLESİ
Olası Neden: Duygusal tıkanma. Zamanla yarış. Suçluluk.

SARILIK
Olası Neden: İçsel ve dışsal önyargı. Dengesiz mantık.

SELÜLİT
Olası Neden: Çocukluk anılarına takılı kalmak. Geçmişteki kötülükleri unutamamak. İlerlemekte zorlanmak. Kendi yolunu çizme korkusu.
.

SIRT SORUNLARI
– ÜST
Olası Neden: Duygusal destek yoksunluğu. Sevilmediğini hissetmek. Sevgiyi
göstermemek.

- ORTA
Olası Neden: Suçluluk. Sırta binen yükün altında ezilmek. “Sırtımdan in”.
- AŞAĞI
Olası Neden: Parasızlık korkusu. Ekonomik destekten yoksunluk.

SİĞİL
Olası Neden: Küçük nefretler duyma. Çirkin olduğuna inanma.

SİNİR AĞRISI (Nevralji)
Olası Neden: Suçu cezalandırmak. İletişim konusunda şiddetli üzüntü.

SİNİR KRİZİ
Olası Neden: Ben merkezcilik. İletişim yollarını tıkamak.

SİNİRLİLİK
Olası Neden: Korku, evham, mücadele, acelecilik. Hayata güvenmemek.

SİNÜS SORUNLARI

SİVİLCE
Olası Neden: Kendini kabul etmemek. Kendinden hoşnut olmamak.

SİYAH NOKTALAR
Olası Neden: Kirli ve sevgisiz hissetmek.

SOĞUK ALGINLIĞI
Olası Neden: Aynı anda birden çok şeyin birden olması. Zihinsel karışıklık. Küçük
incinmeler. “Her kış üç kez soğuk algınlığına yakalanırım” türünden inançlar.

Ş

ŞİŞMANLIK
Olası Neden: Korunma isteği. Aşırı duyarlılık.

T

TETANOZ
Olası Neden: Kızgın, yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma isteği.

TIRNAK YEMEK
Olası Neden: Çaresizlik ve düş kırıklığı. Kendini yemek. Anne babaya öfke duymak.

TİMÜS BEZİ
Bağışıklık sisteminin temel guddesi.
Olası Neden: ‘Herkes bana zarar vermeye uğraşıyor. Hayat bana saldırıyor.’

TİROİD
Olası Neden: Aşağılanmak. ‘İstediğim hiç bir şeyi yapamıyorum. Bana sıra ne zaman gelecek?’

TÜBERKÜLOZ
Olası Neden: Bencillikle kendi kendini yok etmek. Hükmedici sabit düşünceler. Öç alma ihtiyacı.

U

UÇUK VE KABARCIKLAR
Olası Neden: Kırgınlık. Duygusal korunma yoksunluğu.

UYKUSUZLUK
Olası Neden: Korku. Hayat sürecine güvenmemek. Suçluluk.

UYUŞMA
Olası Neden: Başkalarını umursamamak. Sevgi vermemek. Zihinsel duyarsızlık.

UYUZ
Olası Neden: Başkalarının fazla etkisinde kalmak.

Ü

ÜLSER
Olası Neden: Korku. Yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç. Sizi ne yiyip bitiriyor?

ÜRPERME
Olası Neden: Zihinsel kasılma. Geriye çekilme. Uzaklaşma arzusu. Beni yalnız bırak.

V

VARİS
Olası Neden: Bulunduğun durumdan nefret etmek. Cesareti yitirmek. Aşırı yük taşıdığını hissetme.

VİTİLİGO (Ciltte beyaz noktalar)
Olası Neden: Ait olmama. Kendini her şeyin dışında hissetmek. Bir gruba
dahil hissetmemek.
.

Y

YANMA
Olası Neden: Kızgınlık. Küplere binmek.

YANIKLAR
Olası Neden: Kızgınlık. Alev alev öfke.

YAŞLILIK SORUNLARI
Olası Neden: Toplumsal inançlar. Eski düşünceler. Kendim olma korkusu. Şimdiyi
reddetmek.

YATAĞI ISLATMA
Olası Neden: Ebeveyn korkusu. Genellikle baba.

YILANCIK
Olası Neden: Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına izin vermek. Kendini yeterince temiz ve iyi bulmamak.

YİRMİNCİ YAŞ DİŞİ
Olası Neden: Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak.

YUMURTALIKLAR
Yaratıcılık noktası.

YÜZ
Dünyaya gösterdiğimizi temsil ediyor.

Z

ZATÜRRE
Olası Neden: Umutsuz. Hayattan bıkkınlık. Duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.

ZONA
Olası Neden: Korku ve gerginlik. Aşırı duyarlılık.

Yukarıda yazılı hastalıklardan birini çekiyorsanız hayatınız bir bölümünde o sebep olan düşüncelere sahip olmuş ve onu tekrarlamışsınızdır.
şimdi eğer iyileşmek istemiyorsanız bu konuda çalışma yapmak zorunda değilsiniz…
diğer yandan tedavi sürecinizi hızlandırmak , gördüğünüz tedaviyi işler ve şifasını sürekli kılmak isterseniz düşünce kalıplarınızda da değişiklik yapmalısınız.
bu değişikliği EFT teknikleri ile çok hızlı sonuçlar alacağınız şekilde değiştirmeniz mümkün.

üstelik dilerseniz evinizin rahatlığında , online bağlantı ile eft terapisi  uygulamanız  mümkün..


1 Yorum
“HASTALIKLARDA NEFES VE DÜŞÜNCE. ( HANGİ DÜŞÜNCE HANGİ HASTLIĞI TETİKLİYOR)”
Avatar
emreziyayazgan

ulaşabileceğim bir bilgi bırakırsanız ..
gerekligerekli - yayımlanmayacak


Yorum Yap & Fikrini Paylaş

BİLİNEN EN ESKİ TIBBİ ŞİFA TEKNİĞİ;
MANYETİZMA- BİOENERJİ

- BEDEN ENERJİSİ
- MANYETİK HİPNOZ
- BİLİNEN HİPNOZ İLE MANYETİK HİPNOZ FARKLARI
- MANYETİZMA NEDİR? TARİHÇESİ
- AURA- TÜRLERİ- AURA GÖRME ÇALIŞMALARI
- PLEXUS NOKTALARI
- YAYIM DALGA KANUNLARI
- İRADE FİZİKİ KANUNLAR- HAYVANİ KUDBİYET KANUNU
- MANYETİZMA
- MANYETİZMA- MANYETİK HİPNOZ BİOENERJİ SEANSLARI
- ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLAR- KAZALAR- ÇÖZÜM TEKNİKLERİ
- MANYETİZMA USÜLLERİ
- DİKEY YATAY PASLAR- ALAKA KURMA
- [...]

Önceki Yazılar

“Bir Şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız bunun neden imkânsız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten inandığınızda, aklınız yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar
Dr. David J. Schwartz”

2013 yılının Ocak ayında, Colorado Üniversitesi sosyologlarından Richard Dukes ve Heather Albani, Journal of Social Science dergisine bir açıklama [...]

Sonraki Yazılar

 
Aralık 2013
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Kas   Şub »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Arşivler
Düşündüğün kadar yaparsın. İnandığın kadar olur. Sır ise; niyetin, inancını düşünceni eşitler.
Emre Ziya Yazgan